5522 UPPINGHAM ST, CHEVY CHASE, MD 20815 (MLS # MDMC486998)